Ombudsmand

MADS BONDE BROBERGs

uofficielle hjemmeside.

Klagesag hos Folketingets Ombudsmand

Resume

I forbindelse med dækningen af den nye offentlighedslov i foråret og forsommeren 2013 søgte jeg en meget afgrænset aktindsigt hos Justitsministeriet. Jeg bad kun om dokumenterne for et par uger (fra den 17. april til den 1. maj), men ministeriet valgte at smide mig i bunken med dem, der havde søgt om alle dokumenter vedr. offentlighedsloven, altså papirer helt tilbage fra 00'erne. Det betød, at min anmodning, selvom den var afgrænset, fik en lige så lang sagsbehandlingstid som de mere historiske anmodninger.

 

Efter jeg havde søgt, kom sagen ind i en gænge, hvor ministeriet skrev, at man ikke var færdig med at behandle min sag, og derfor fik jeg en ny frist tre-fire uger senere. Når vi kom til det nye fristtidspunkt, fik jeg imidlertid ingen dokumenter, men endnu en ny frist. Og så fremdeles. Til sidst var der gået syv måneder. Undervejs klagede jeg til Folketingets Ombudsmand og skrev bl.a., at det lignede tidsudtrækning.

 

Nu har ombudsmand Jørgen Steen Sørensen afgjort min klagesag og kritiserer Justitsministeriet. Ombudsmanden har valgt at dele sin kritik op i tre afsnit.

 

1. Sagsbehandlingstid

Ombudsmanden kalder Justitsministeriets lange sagsbehandlingstid (som ministeriet selv kaldt ikke tilfredsstillende) for "beklagelig", ligesom han finder det "beklageligt, at ministeriet gentagne gange ikke har kunnet overholde den frist for færdigbehandling af sagen, som var meddelt dig".

 

2. Afgrænsning

Ombudsmanden kritiserer ministeriet for at lægge min anmodning i samme bunke som de andre sager, når det var tydeligt, at jeg kun søgte om dokumenter for et par uger. Det har ministeriet forklaret med en lighedsbetragtning og et praktisk hensyn, men det argument er ombudsmanden ikke enig i.

Justitsministeriet burde ikke "have udvidet omfanget af din sag - med de deraf følgende konsekvenser for sagsbehandlingstiden - uden i hvert fald at have drøftet spørgsmålet med dig først," skriver Jørgen Steen Sørensen og fortsætter:

"Hverken lighedshensyn eller praktiske hensyn kunne efter min opfattelse begrunde sådan en fremgangsmåde, som jeg må anse for urigtig."

 

3. Underretninger

I begyndelsen skrev ministeriet i sine udskydelses-underretninger, at man udskød, fordi man behandlede andre anmodninger, som var fremkommet før min. Den begrundelse er ifølge ombudsmanden "for vag og upræcis til at opfylde kravene i offentlighedslovens § 16, stk. 2."

 

Han mener desuden, at sådan en begrundelse kan give det indtryk, at Justitsministeriet ikke foretager en indledende screening af anmodninger for at se, om der er sager, der skal behandles med særlig hurtighed.

 

Ministeriet burde også på et tidligere tidspunkt have fortalt, at det reelt var det store materiale, der var årsag til, at sagen trak ud.

"Dette burde være afspejlet i de underretninger, der blev givet den 31. juli, 21. august og 11. september 2013 og med en nærmere angivelse af karakteren af de juridiske overvejelser, som ministeriet gjorde sig i sagen," skriver ombudsmanden.

 

I en underretning fra den 13. oktober var en ny forklaring, at ministeriet havde brug for nærmere, juridiske overvejelser. Ombudsmanden lader en bemærkning falde om, at ministeriet ikke har forklaret, hvad det var for nogle overvejelser, man tilsyneladende var nødt til at gøre sig. Jørgen Steen Sørensen skriver: "Justitsministeriet har ikke i sin udtalelse af 30. januar 2014 uddybet, hvad disse nærmere juridiske overvejelser omhandlede."

 

I kan læse det hele herunder.

 

Mvh.

 

Mads Bonde Broberg

København, den 17. marts 2014